BACK TO News

March 22nd, 2024

Συμμετοχή του Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή στο 1ο Greek Space Tech Forum 2024

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, το 1ο Greek Space Tech Forum 2024, στην Αθήνα, με παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση, με τη συνδιοργάνωση της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) του Corallia.
Το Greek Space Tech Forum 2024 σκοπό είχε να αναδείξει πτυχές της Διαστημικής αγοράς Space 4.0 ή διαφορετικά του αναδυόμενου “Νew Space”, μέσα στην οποία δραστηριοποιείται ένα δυναμικό Ελληνικό Διαστημικό οικοσύστημα, που εδραιώνει με σταθερά βήματα την θέση του.

Το Greek Space Tech Forum 2024, το οποίο τελούσε υπό την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας-ΣΕΠΕ, κατάφερε να επιφέρει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των ειδικών του εγχώριου, αλλά και διεθνούς διαστημικού κλάδου, αλλά και των νέων επιχειρηματιών και ερευνητών που εισέρχονται σε αυτόν.
Το συνέδριο περιλάμβανε ομιλίες υπό τη μορφή panels, με στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας, τη χρήση νέων ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών, την επιστημονική έρευνα, της καινοτομίας και της αειφορίας στον τομέα του Διαστήματος καθώς και την αύξηση της γνώσης του ευρύτερου κοινού και πολιτών για τον τομέα των Διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.
Επιπλέον, αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προωθήσουν νέες ιδέες, να αναπτύξουν καινοτόμα έργα και προϊόντα, να τα εμπορευματοποιήσουν, ώστε να δημιουργήσουν νέες οικονομίες και νέες θέσεις εργασίας, να ανταλλάσσουν τις επιχειρηματικές τους εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενισχύοντας έτσι τον τομέα της διαστημικής επιχειρηματικότητας.

Οι θεματικές ενότητες που είχαν συμπεριληφθεί στο 1ο Greek Space Tech Forum 2024 ήταν οι εξής: Υπηρεσίες και τεχνολογίες Upstream, Υπηρεσίες και τεχνολογίες Downstream, Διασύνδεση Διαστημικής Τεχνολογίας σε Άμυνα και Ασφάλεια καθώς και σε εφαρμογές Διττής χρήσης (Ναυτιλία), Τεχνολογίες Καινοτομίας, Διαστημική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Διεθνής Συνεργασία, Νέες αγορές, ευκαιρίες, εμπορευματοποίηση, εξωστρέφεια της επιχειρηματικής κοινότητας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας (success stories), Διεθνείς προοπτικές, Διάστημα και επιχειρηματικότητα, προκλήσεις, και τα επόμενα βήματα του Ελληνικού Διαστημικού Οικοσυστήματος.

Ο Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής του ΤΕΠΑΚ και διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Χρήση προηγμένων διαστημικών λύσεων για το Περιβάλλον και το Κλίμα» και «Use of advanced space based solutions for Environmental & Climate Change Monitoring and Applications», υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Κώστας Κετσιετζή. Στη συζήτηση, πέραν του Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή, συμμετείχαν οι Γιάννης Γκέκας, PhD, Data & AI Managing Director, Space Analytics Lead, Accenture, Emmanuel Pajot, PhD, Secretary-General, EARSC – European Association of Remote Sensing, Companies και Κωνσταντίνος Σταυρινίδης, IABG Technical Director/HyImpulse Head of Management Board.

Ο Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα παρακάτω σημεία:

• τη μεγάλη επιτυχία της Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην εξασφάλιση 38 εκατ. Ευρώ για το έργο EXCELSIOR μέσω του οποίου έχει ήδη δημιουργηθεί το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης στον τομέα του διαστήματος και παρατήρησης γης.
• Το όραμα του Κέντρου για τα επόμενα 7 χρόνια, το οποίο είναι να καταφέρει να καταστεί κόμβος καινοτομίας στον τομέα του διαστήματος και γεωπληροφορικής και σημείο αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο.
• Τις ανάγκες που είχαν τεκμηριωθεί στο επιχειρηματικό πλάνο για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, όπως η ανάγκη για τη Δημιουργία ενός επίγειου σταθμού τηλεπισκόπησης για βαθμονόμησης, συστηματικής ατμοσφαιρικής παρατήρησης και μελέτης της κλιματικής αλλαγής, η ανομβρία στην Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, το Μεταναστευτικό στην Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, η ανάγκη για μείωση επικινδυνότητας από φυσικές καταστροφές, η ανάγκη δημιουργίας περιφερειακού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας στην παρατήρησης γης στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο
Ευκαιρίες που προήλθαν από το έργο EXCELSIOR, που οδήγησε στη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, όπως η εγκατάσταση σταθμού λήψης δορυφορικών δεδομένων στην Κύπρου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, η διάθεση μεγάλων δεδομένών, η μοναδική γεωστρατηγική θέση της Κύπρου που μπορεί να υποστηρίξει προγράμματα Παρατήρησης Γης από δορυφόρους σε τρεις ηπείρους και να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στις διαδικασίες βαθμονόμησης και επικύρωσης δορυφόρων, η κάλυψη του κενού που υπάρχει στην περιοχή λόγω με παρουσίας επίγειου δορυφορικού σταθμού όπου το Κέντρο με την τεχνογνωσία και την υποδομή του θα μπορούσε να συμπληρώσει περαιτέρω το υπάρχον δίκτυο διεθνών επίγειων σταθμών.
• Προσπάθειες που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για ένταξη της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ως ASSOCIATE MEMBER (με ορίζοντα πριν το 2027). Ανέφερε επίσης για τη μεγάλη επιτυχία της Κύπρου ως προς την ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για το διάστημα (2022-2027). Επίσης, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα, περίπου 55 οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δραστηριοποιούνται στον τομέα του Διαστήματος στην Κύπρο.
• Οι υπηρεσίες παρατήρησης Γης να είναι πλήρως ευθυγραμμιζόμενες με Ευρωπαϊκές πολιτικές και με τις ανάγκες της βιομηχανίας.
• Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης είναι ευθυγραμμιζόμενο με τους στόχους της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη, έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθειες για την υποστήριξη της παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης της υγείας του εδάφους, της δέσμευσης του οργανικού άνθρακα από το έδαφος και του ισοζυγίου αερίων του θερμοκηπίου, μέσω τηλεπισκόπησης, και της ανάπτυξης και εγκαθίδρυσης κύβων δεδομένων. Ένα πρόσφατα χρηματοδοτούμενο έργο Horizon Europe, “ο Νοστράδαμος”, που συντονίζεται από τον ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ, θα αναπτύξει 5 εθνικούς κύβους δεδομένων (Κύπρος, Γερμανία, Ελβετία, Σλοβενία και Σερβία) για να υποστηρίξει τη δημιουργία «εδαφικών διαμερισμάτων» και να δώσει έμφαση στην αποκατάσταση των εδαφικών οικοσυστημάτων, την επισιτιστική ασφάλεια και ασφάλεια τροφίμων, διευκολύνοντας την αποτελεσματική μετάβαση στη βιώσιμη περιβαλλοντική παρακολούθηση.

 

Share
This project has received funding from the Government of the Republic of Cyprus through the “Directorate General for European Programmes, Coordination and and Development”.
This project has received funding from the European Union’s “Horizon 2020 Research and Innovation Programme” under Grant Agreement No 857510”.
This project is co-funded by the Cyprus University of Technology.
Logo

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA