BACK TO Press Releases

February 14th, 2024

Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη: Εκστρατεία Ενημέρωσης σε Σχολεία από Ερευνήτριες του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ

Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη

Εκστρατεία Ενημέρωσης σε Σχολεία από Ερευνήτριες του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη, Ερευνήτριες από το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώσαν εκστρατεία ενημέρωσης μαθητών και μαθητριών με την πραγματοποίηση διαδραστικών παρουσιάσεων σε Σχολεία της Λεμεσού.

H εκστρατεία περιλάμβανε, σε πρώτο στάδιο, επισκέψεις σε δυο Σχολεία της Λεμεσού, και σκοπό είχε αφενός την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του μαθητικού κοινού πως ο κλάδος των επιστημών δεν σχετίζεται με το φύλο και αφετέρου να γνωρίσουν το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Το Κέντρο δημιουργήθηκε το 2020, με έδρα τη Λεμεσό, και παρέχει την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών του Διαστήματος, Παρατήρησης της Γης και Γεωπληροφορικής σε Εθνικό, Περιφερειακό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Το Κέντρο, στοχεύει να καταστεί ένας Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) και ένα Κέντρο Ερευνητικής Αριστείας, συνδυάζοντας υποδομές με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, έρευνα αιχμής, στοχευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και δράσεις επιχειρηματικότητας. Το Κέντρο ασχολείται με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης και παρατήρησης Γης σε διάφορους τομείς όπως η ατμόσφαιρα και το κλίμα, η γεωργία και η διαχείριση υδάτινων πόρων, οι ανθεκτικές κοινωνίες σε πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, κ. ά.

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή 75 μαθητών και μαθητριών της Γ’ Γυμνασίου και η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024, στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού με τη συμμετοχή 150 μαθητών και μαθητριών, από τη Δ, Ε και ΣΤ’ τάξη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το σημαντικό και πρωτοποριακό αυτό Κέντρο και να γνωρίσουν ερευνήτριες από το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και να μάθουν για το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο που τις οδήγησε να ασχοληθούν με τον συναρπαστικό κόσμο του Διαστήματος, των Δορυφόρων και την Παρατήρηση της Γης. Ομιλήτριες ήταν η Δρ. Αργυρώ Νισαντζή, κάτοχος πτυχίου στη Φυσική, Μεταπτυχιακού στη Φυσική Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας και διδακτορικού τίτλου στην Ατμοσφαιρική Τηλεπισκόπηση, η Ελένη Λουλλή, πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος και κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Μηχανική Περιβάλλοντος με Εξειδίκευση στη διαχείριση Υδάτινων Πόρων και στην Υδρολογία, η Μαρία Προδρόμου, πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός και Μηχανικός Γεωπληροφορικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες Μηχανική Περιβάλλοντος, η Δέσποινα Μακρή, κάτοχος Πτυχίου στην Ωκεανογραφία και τις Θαλάσσιες Επιστήμες​ και Μεταπτυχιακού στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική ​, η Ιωσηφίνα Κουντούρη,  με Πτυχίο Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και Μεταπτυχιακό στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού, η Αθηνά Σάββα, κάτοχος Πτυχίου Φυσικής και Μεταπτυχιακού στην Πλανητική Περιβαλλοντική αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία και η Μαρία Πουτλή με Πτυχίο στη Φυσική και Μεταπτυχιακό στη Φυσική Περιβάλλοντος.

Η 11η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη. Στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρης και ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στην επιστήμη για τις γυναίκες και τα κορίτσια αλλά και η περαιτέρω υιοθέτηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα Σχολεία, οι ομιλήτριες παρουσίασαν κάποια σημαντικά στατιστικά στοιχεία και δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την UNESCO και τα Ηνωμένα Έθνη, που καταδεικνύουν ότι υπάρχει χάσμα ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες στον τομέα των επιστημών. Συγκεκριμένα,  οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 33,3% του συνόλου της ερευνητικής κοινότητας  και οι υποτροφίες που λαμβάνουν είναι συνήθως μικρότερες από τους άνδρες συναδέλφους τους. Επίσης, μόνο το 12% των μελών των εθνικών ακαδημιών επιστημών είναι γυναίκες και σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι γυναίκες που αντιπροσωπεύονται στον κλάδο αυτό είναι μια στους πέντε (22%). Παρά την έλλειψη δεξιοτήτων στους περισσότερους τεχνολογικούς τομείς που οδήγησαν την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 28% των πτυχιούχων μηχανικών και το 40% των αποφοίτων στην επιστήμη των υπολογιστών και την πληροφορική. Οι γυναίκες ερευνήτριες τείνουν να έχουν μικρότερη και λιγότερο καλά αμειβόμενη σταδιοδρομία. Η δουλειά τους υποεκπροσωπείται σε περιοδικά υψηλού προφίλ (high-profile journals) και συχνά προσπερνώνται και δεν παραδίδονται για προβολή.

Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ με βάση τo Σχέδιο Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Plan), εφαρμόζει ίση μεταχείριση και αντιπροσώπευση των δύο φύλων και διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο σε Σχολεία όσο και στο ευρύ κοινό μέσα από διάφορες εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορείες μπορείτε να ακολουθήσετε το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ στα παρακάτω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

https://www.facebook.com/EratosthenesCoE2020

https://twitter.com/ERATOSTHENESCoE

https://www.linkedin.com/company/eratosthenescoe/

 

 

Share
This project has received funding from the Government of the Republic of Cyprus through the “Directorate General for European Programmes, Coordination and and Development”.
This project has received funding from the European Union’s “Horizon 2020 Research and Innovation Programme” under Grant Agreement No 857510”.
This project is co-funded by the Cyprus University of Technology.
Logo

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA